CHÚNG TÔI ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN QUI ĐỊNH LIÊN HỆ KỸ THUẬT
Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trực tuyến phục vụ 24 giờ, bạn có thể nhấn vào biểu tượng "24 giờ - Dịch vụ khách hàng trực tuyến" để liên hệ.

+84 2 444 581 788

+84-888733388

Hộp Thư Hỗ Trợ:

vncs@k8.com

Hộp Thư Góp ý:

feedback@k8.com